04 DIGNA WEISS

schilderijen, tekeningen en grafiek

Digna werkt vanuit serieel geordende processen , een heldere systematische ordening. In aanvang van het werk maakt zij een basisplan door het van te voren bedenken en consequent toepassen van spelregels en werkprocessen. Als het basis plan eenmaal ontworpen is, voltooit zij werkenderwijs op basis van ervaring, associatie en intuïtie haar schilderij of tekening. Haar werk is verwant aan de geometrisch abstracte en organisch abstracte kunst. Ook wel aangeduid als systematische kunst of concrete kunst.

De huidige werken hebben het formaat van de gulden snede, waarbinnen een indeling met de reeks van Fibonacci. Door deze indeling ontstaan er in het ontwerp vierkanten van verschillende formaten. Elk schilderij heeft weer een andere indeling in deze vierkanten waarin de spelregels steeds variëren. Horizontale , verticale en diagonale verdelingen maken het beeld de ene keer heel gecompliceerd de andere keer verstilt en eenvoudig. Deze zelf opgelegde regels vertegenwoordigen voor haar de spanning om in beperking een zo groot mogelijke vrijheid te krijgen.

Het werk van Digna is uit vele lagen opgebouwd, er ontstaan constructies die associaties oproepen met verschillende sferische doorzichten en ruimten. Ruimten tussen abstractie en werkelijkheid, tussen strak geschilderd en met atmosferische losse toets. Het abstracte beeld dat zich uiteindelijk ontvouwt verwijst naar zijn eigen concrete werkelijkheid.

digna.weiss@ziggo.nl
06 – 29 33 04 16
Engweg 14 Driebergen

Ga naar mijn website