Skip to main content

10 MARIJKE BRAAT

Kera-Libris
Eerst de klei dan het boek
Een ontmoeting
Aanvankelijk werkte ik uitsluitend met klei. Vormgeving wordt ontleend aan inspiratie uit de dagelijkse omgeving.
Uitgangspunt voor mijn papierobjecten zijn boeken. Een boek is meer dan een verzameling woorden.
Een ware uitdaging.

m.a.braat@hetnet.nl
06 – 10 28 64 36
van oosthuyselaan 31 Driebergen