Skip to main content

18. Anton Havelaar

Ik werk steeds langere tijd aan een project. Zo’n project baseer ik op een concept waarbinnen ik mijn intuïtie de ruimte probeer te geven. Soms gaat het om mensen, vaker nog om het landschap; maar ook daarin speelt de mens een belangrijke rol op de achtergrond.

De concepten voor mijn series zijn vaak gebaseerd op de volgende thema’s: De tijd, vergankelijkheid, melancholie en eenzaamheid. Misschien ben ik wel fotograaf geworden omdat ik van nature de wereld en de mensen eerder van een afstandje bekijk dan er deel van uit te maken. Mijn werk komt niet zozeer tot stand op de grote snelweg van het leven, maar eerder door rond te scharrelen achter de hoge geluidswal ernaast.

anthavelaar@gmail.com

park sparrendaal 81

06 20375225

Ga naar mijn website