AANMELDING VOOR ATELIER ROUTE DRIEBERGEN 2022

Atelierroute Driebergen 2022
is 1 en 2 oktober en
29 en 30 oktober 2022.

 

De inschrijving sluit op 28-4-2022

  INSCHRIJVING

  AANMELDING
  Ja, ik meld mij aan voor deelname aan de Atelierroute 2022

  BETAALD
  Ja, ik heb de inschrijving van
  40 € betaald op rek nr. NL96INGB0006609424 tnv de Stichting Cultuurcentrum Driebergen.

  MATERIAAL GEBRUIK
  Ja, ik verleen toestemming aan de AR 2022 om de door mij aangeleverde
  gegevens te gebruiken voor de organisatie, boekje, de website en sociale media.

  VLAG
  ik wil een vlag en heb daarvoor
  10 € betaald op reknr. NL96INGB0006609424 tnv de Stichting Cultuurcentrum Driebergen.