Iris Duchateau

weekend van 5 en 6 Oktober 2024

Schilderen

Iris vangt het verhaal van een individu of landschap in verf op het doek. De verhouding van de mens tot de natuur vormt een terugkerende thematiek. Het contrast tussen de uitgestrektheid van landschappen en de onbeduidendheid van de mens vormt een aanzet tot denkwerk. De werken van Iris worden niet enkel bepaald door verwondering over de kracht en kwetsbaarheid van mens en natuur. Op specifieke momenten of plaatsen is de natuurervaring harmonieus. Alsof de natuur een stukje van zichzelf bloot geeft, wat resulteert in toenadering tussen mens en natuur. In haar verbeeldingen van natuur geeft Iris uitdrukking aan het karakter van landschappen en de voortdurende verscheidenheid aan beleving van natuur. Ook in haar figuurstukken en portretten streeft Iris naar het vangen van de persoonlijkheid of het gemoed van mensen. De beeltenissen zijn altijd een uitdrukking van de ervaring van de kunstenaar.

Iris Duchateau

Adres atelier : Melvill van Carnbeelaan 2
                       3971 BE Driebergen
E-mail           : iris_duchateau@live.nl
telefoon         : 06 49892701

Bloemen by Iris Duchateau

Wilde bloemen 110 x 100 cm

Vrouw en mand 100 x 40 cm

De oude helm 40 x 30 cm

Zomerhitte 24 x 18 cm