Skip to main content

JEUGDPROGRAMMA

2022 NIEUW !

In de editie van 2022 hebben wij de Atelierroute met een jeugdprogramma uitgebreid.

Het traditioneel openstellen van ateliers is met name gericht op volwassen, cultuurminnende inwoners van Driebergen. Dat willen wij uitbreiden naar de jongere generatie. Aandacht voor cultuur moet starten bij de jeugd. Door een koppeling met kunstenaars en hun werkplekken te leggen, kunnen wij concreet bijdragen aan een grotere belangstelling voor het maken van kunst.

Daarom willen wij een workshopprogramma koppelen aan de Atelierroute.

Hoe gaan we dat doen?

Wij willen bereiken dat nieuwsgierigheid en het plezier dat kunst maken geeft, bij kinderen wordt aangewakkerd door ze je leren omgaan met nieuwe inzichten en hen te leren omgaan met het ontwikkelen van creativiteit. Voor de kunstenaars leidt het tot verbreding van het culturele werkveld door meer openheid naar de maatschappij.

Zo werkt het naar 2 kanten en verbindt het jong en oud.
Cultuur bijbrengen en de interesse voor kunst stimuleren, ligt in eerste instantie bij ouders maar dat moet bij hen concurreren met de dagelijkse opvoeding.

Wij weten dat actieve kunstbeoefenaars een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen.

De Atelierroute biedt een goede gelegenheid om de jeugd van Driebergen en hun ouders dichter bij kunst en cultuur te brengen.

Wij ontwikkelen een jeugdprogramma dat over meerdere jaren bruikbaar zal zijn. Dit jaar start dat met een achttal workshops die gegeven worden door echte kunstenaars, gevolgd door atelierbezoek in de weken tussen beide weekends van de Atelierroute. Om ervaring op te doen willen wij dit jaar bescheiden beginnen door maximaal 8 workshops te organiseren. In de komende jaren kunnen wij dat uitbreiden.

Hoe gaan we dat doen?

Op twee scholen willen wij kinderen aanmoedigen deel te nemen aan de workshops. De school stelt daarvoor een lokaal beschikbaar. Het aantal deelnemende kinderen schatten wij in op ruim 200.

Dit jaar kiezen wij voor workshops over Picasso en MirĂ³. Wij leren de jeugd kijken naar hun schilderijen, de opbouw van een schilderij te doorgronden en de kenmerken van een stijl te ontdekken.

Kinderen maken daarna in de workshops een eigen interpretatie van hun huisdieren in de stijl van Picasso of MirĂ³.

Wij leren hen de waarde te ontdekken van een eigen creatie. Die afwijkt van het huisje, boompje, beestje of dat het echt moet lijken.

Een grondige evaluatie na afloop van dit eerste jaar moet ons een gedegen inzicht geven in hoe wij dat alles in de komende jaren verder kunnen uitbouwen.

Met dank aan de Stichting Koffieconcerten Driebergen