Skip to main content

JEUGDPROGRAMMA

2023

In de editie van 2023 hebben wij het jeugdprogramma uitgebreid naar 4 scholen. Dit jaar nemen 17  kunstenaars deel.

Het traditioneel openstellen van ateliers is met name gericht op volwassen, cultuurminnende inwoners van Driebergen. Dat willen wij uitbreiden naar de jongere generatie. Aandacht voor cultuur moet starten bij de jeugd. Door een koppeling met kunstenaars en hun werkplekken te leggen, kunnen wij concreet bijdragen aan een grotere belangstelling voor het maken van kunst. Ook ambachten horen daarbij.

Hoe doen we dat ?

Wij willen bereiken dat nieuwsgierigheid en het plezier dat kunst maken geeft, bij kinderen wordt aangewakkerd door ze te leren omgaan met nieuwe inzichten en hen te leren omgaan met het ontwikkelen van creativiteit. Voor de kunstenaars leidt het tot verbreding van hun werkveld door meer openheid naar de maatschappij.

Zo werkt het naar 2 kanten en verbindt het jong en oud. En zo stimuleert het de interesse voor kunst en ambacht.  De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij ouders maar dat moet bij hen concurreren met de dagelijkse opvoeding.

Wij weten dat actieve kunstbeoefenaars een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen.

Het Jeugdprogramma  biedt een goede gelegenheid om de jeugd van Driebergen en hun ouders dichter bij kunst en cultuur te brengen.

Het ontwikkelde jeugdprogramma is over meerdere jaren bruikbaar. Dit jaar worden een achttal workshops gegeven op vier scholen door echte kunstenaars, soms gevolgd door atelierbezoek. Dit brachten wij een catalogus uit zodat de scholen een keuze kunnen maken die past binnen hun eigen programmering.

Op vier scholen willen wij kinderen aanmoedigen deel te nemen aan de workshops. De school stelt daarvoor een lokaal beschikbaar. Het aantal deelnemende kinderen schatten wij in op ruim 900.

De Gemeente heeft Jeugdeducatie als speerpunt opgenomen on de nieuwe cultuurnota.

Met dank aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug